TILBAKEMELDING OG DIALOG

Hos oss ved Ås Helse skal du kunne være trygg på kvaliteten og kompetansen bak hjelpen og veiledningen du får. Våre terapeuter etterstreber å holde et høyt faglig nivå i tillegg til å lytte til pasientenes ønsker og målsetting. Vi forsøker også å tilrettelegge ved å ha åpningstider både før og etter jobb samt et tilgjengelig nettbookingsystem.

Skulle du allikevel ha noe å utsette på oss, stort eller lite, teknisk eller faglig, vær vennlig å gi oss tilbakemelding så snart som mulig. Tilbakemelding er viktig for at vi skal utvikle og forbedre oss videre. Vi ønsker en konstruktiv dialog med våre kunder og pasienter.