Spenningshodepine er en av de vanligste årsakene til hodepine. Årsaken er ikke av alvorlig medisinsk karakter, men smertene kan hemme den enkelte og påvirke arbeidsliv og hverdagen i negativ retning. Derfor er det viktig å få hjelp dersom man plages av slike symptomer.

Spenningshodepine skyldes muskelspenninger. Hva som forårsaker muskelspenningene kan være for eks. arbeidsbelastning, psykisk stress eller overbelastning i forbindelse med eller etter trening.

Symptomene beskrives ofte som et press rundt hodet. I endel tilfeller kan den rammede selv se sammenhengen mellom årsak og symptomer. Smertene har i mange tilfeller forekommet flere ganger. Hodepinen kan utvikle seg til å bli kronisk.