Ressurser Migrene

Det publiseres fortløpende ny forskning, fagartikler og annen info. Vær obs på at aktuell info. vil bli utdatert.

 • Praktisk håndtering av hodepine – Tidsskriftet (2019)

https://tidsskriftet.no/2019/03/klinisk-oversikt/praktisk-handtering-av-hodepine

 • Riktigere bruk av legemidler mot migrene – Farmatid (2023)

https://www.farmatid.no/getfile.php/1348158-1695386386/Farmatid/PDFer/2023/Riktigere%20bruk%20av%20legemidler%20mot%20migrene_NFT_7_2023.pdf

 • Anfallsbehandling – Hodepine Norge

https://hodepinenorge.no/triptaner-anfallsbehandling-mot-migrene/

 • Behandling av migreneanfall – Hodepine Norge

https://hodepinenorge.no/behandling-av-migreneanfall/

 • Skjemaer – Hodepine Norge

https://hodepinenorge.no/hjelpemidler/skjemaer/

 • Migrene og nakkesmerter – Cephalalgia (2022)

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/03331024211068073

 • Alle de rare symptomene (bl.a. nakkesmerter) – Hodepine Norge

https://hodepinenorge.no/alle-de-rare-symptomene/

 • Kronisk Migrene – Hodepine Norge

https://hodepinenorge.no/kronisk-migrene/

 • Diagnosekriterier ICHD-3 The International Classification of Headache Disorders

ICHD-3, Pdf format, s.18-s.38:

https://ichd-3.org/wp-content/uploads/2018/01/The-International-Classification-of-Headache-Disorders-3rd-Edition-2018.pdf

ICHD-3, elektronisk format

https://ichd-3.org/part-i-the-primary-headaches

 • Sykemelderveileder – Helsedirektoratet

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/sykmelderveileder/diagnosespesifikke-anbefalinger-for-sykmelding/nervesystemet-n/migrene-n89#e9baec70-a0ac-47eb-b741-a7c9eac97a17-begrunnelse

 • Migrene i et samfunnsperspektiv – Oslo Economics (2020)

https://osloeconomics.no/wp-content/uploads/2020/11/Migrene-i-et-samfunnsperspektiv-1.pdf

 • Migreneskolen

https://migreneskolen.no

 • Pulsøkning kan påvirke hodepine – Clinical Chemistry and Labratory Medicine (2019)

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/cclm-2019-1337/html

 • Alice in Wonderland Syndrome – Neurology Clinical Practice (2018)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6276353

 • Migrene og pykiske lidelser – Tidsskriftet (2004)

https://tidsskriftet.no/2004/09/oversiktsartikkel/migrene-og-psykiske-lidelser