Ledige stillinger

Ås Helse

OFFENTLIG AUTORISERT HELSEPERSONELL

Vi ønsker på sikt og utvide antall behandlere på klinikken. Om nye, lyse lokaler som ligger ca. 15 meter fra Ås Stasjon virker interessant, ta gjerne kontakt på telefon eller epost. Da vil vi ta deg med i betraktning så snart vi er klare for å utvide.

PSYKOLOG

Søkes til tverrfaglig helseklinikk rett utenfor Oslo.

Da flere av våre terapeuter har ytret et ønske om å få tilknyttet en psykolog til klinikken vår søker vi herved etter en psykolog som kan være interessert i å etablere en privat praksis hos oss.

Ås Helse er en privat tverrfaglig helseklinikk som tilbyr fysioterapi, psykomotorisk fysioterapi og kiropraktikk i tillegg til kostveiledning fra klinisk ernæringsfysiolog. Vi ønsker å fremme et helsetilbud basert på autorisert helsepersonell. Hovedsakelig har vi pasienter fra Follo, men får også forespørsler fra andre steder i Akershus og Østfold. Vi holder til i nye lyse lokaler  vis-à-vis Ås stasjon. Pendletid fra Oslo S er 28 min.

Per d.d. finnes det én annen privatklinikk som tilbyr psykologtjenester i Ås sentrum. De har i lengre tid vært nødt til å redusere/stoppe inntak av nye pasienter pga. stor etterspørsel.

Ås Helse ønsker å være et sted hvor vi samler på blide og engasjerte kolleger som kan bidra positivt til hverandres hverdag både faglig og med en hyggelig samtale i lunsjen eller fem minutter i døren. Dette fremmer trivsel og mulighet for å enes om felles verdier som styrer retningen av det tverrfaglige samarbeidet innad. Klinikken tilstreber å opprettholde god dialog med pasientens fastlege og annet helsepersonell slik at helsehjelpen blir effektiv og sømløs for den aktuelle pasienten og vedkommendes interesser blir ivaretatt på best mulig måte. For oss er det viktig at pasientene opplever at det er riktig kompetanse og faglig dyktighet som ligger til grunn for hjelpen de får ved klinikken vår. Alle terapeutene er selvstendig næringsdrivende og vi oppfordrer til kontinuerlig utvikling og oppdatering innenfor eget fagområde.

Dersom dette høres interessant ut så ta gjerne kontakt for en samtale eller omvisning på klinikken vår.

Kontaktperson:

Ingrid Julia Cowie

[email protected]

64 80 80 44

www.aashelse.no

Ås Helse terapeuter

Velkommen innom!

Bildet er tatt i forbindelse med feiringen at vår fysioterapeut, Alexander Hansen, bestod sin videreutdanning innen psykomotorisk fysioterapi med glans!

Dette ble feiret med soft-is.