Velkommen til oss!

Kiropraktor

Førstegangskonsultasjon: 790,-

(Student: 690,- ved gyldig studentbevis)

Oppfølgende behandling: 475,-

(Student: 390,- ved gyldig studentbevis)

Dobbel time / Utvidet tid: 675 ,-

Aktuelt ved nytt problem eller mer omfattende utredninger o.l. som krever en lengre konsultajonstid enn vanlig oppfølging. Event. at pasienten ønsker mer tid til behandling av sin problemstilling.

Dry-needling beh. (nålebehandling): +60,-  i tillegg til oppgitt behandlingspris.

       Tilpasset treningsprogram: 80,-

En kiropraktor kan henvise til billeddiagnostikk som røntgen, MR, CT ol., sykemelde, henvise videre til legespesialist og henvise til fysioterapi ved behov.

Akutt behandling i helg/helligdag: 1000,- (Kun etter avtale, ta kontakt via kontaktskjema.)

Fysioterapeut

Førstegangskonsultasjon: 670,-
(Student: 570,- ved gyldig studentbevis)

Oppfølgende behandling: 460,-
(Student: 390,- ved gyldig studentbevis)

        Tilpasset treningsprogram: 80,-            Tapeing: 60,-

Våre fysioterapeuter jobber privat, dvs. at de ikke har driftstilskudd og kostnaden vil ikke bli regnet med i frikortgrunnlaget.

Du har anledning til å få hjelp hos oss uavhengig om du har henvisning eller ei.

Ønsker du en fysioterapeut med driftstilskudd finn kontaktinfo. på Ås kommunes hjemmesider: klikk her. Ventetid hos fysioterapeuter med driftstilskudd må ofte påberegnes. Frikort regnes per kalenderår.

Klinisk Ernæringsfysiolog

Tittelen klinisk ernæringsfysiolog er den eneste blant ernæringsfysiologer/kosholdsveiledere i Norge som er beskyttet av lovverket. Dvs. at terapeuten er autorisert helsepersonell og det er krav til godkjent mastergradsutdanning. Hos oss skal du kunne være trygg på kvaliteten av kompetansen som er grunnlaget for hjelpen du får.

Førstegangskonsultasjon: 950,-

       (Student: 850,- ved gyldig studentbevis)

Oppfølgingskonsultasjon (45 min): 730,-

       (Student: 650,- ved gyldig studentbevis)

Oppfølgingskonsultasjon (30 min): 590,-

       (Student: 510,- ved gyldig studentbevis)

Oppsummeringsskriv fra veiledningstime: 100,-*

Næringsberegning av kosthold: 350,-*

Kostplan: 380,-*

*Dette kommer da i tillegg til prisen for en oppfølgingskonsultasjon. For at du som søker veiledning skal få best mulig utbytte av din kostrapport og -plan og hva de innebærer for deg, gir vi ikke ut disse uten en oppfølgingskonsultasjon. Erfaring viser at denne fremgangsmåten gir best resultater. Innsikt og forståelse er essensielt for å oppnå ønskede mål. Mangel på dette er en av hovedårsakene til at mange sliter med å nå sine mål. Vi ønsker å hjelpe og veilede deg etter beste evne.

Massasje hos fysioterapeut

30 min          440 ,-

45 min           580,-

60 min          720 ,-

For full kroppsmassasje ber vi deg bestille 60 min slik at terapeuten har tid nok til å gi deg en fullverdig behandling.

Andre tjenester

Epikrise: 250,-

Epikrise er ofte å anbefale fremfor journalutskrift dersom du ønsker et oversiktlig sammendrag for å ta med til lege eller annen behandler.

Utskrift av journal: 85,-

Faktura gebyr: 50,-

Strikk: 60,-

Såler: 850,-

Såletilpassing: 675,-*

Trykkbølgebehandlings tillegg: 200,-**

*Pris for såler kommer i tillegg.

**Dette kommer i tillegg til vanlig timepris hos kiropraktor.

Endre time/Avbestille. Husk at timer som ikke endres/avbestilles innen kl. 16.00 arbeidsdagen før, må betales i sin helhet. Dette kan også gjøres via «Online timebestilling» knappen .

Vi er takknemlige for beskjed dersom du blir forhindret fra å møte.

OBS! Dersom din behandling dekkes av forsikring ber vi deg være oppmerksom på hvilken avtale du har med forsikringsselskapet, da de fleste forsikringsavtaler ikke dekker timer som avbestilles for sent eller timer forsikringstaker ikke kan møte til av andre årsaker. Dvs. at forsikringstaker må dekke denne kostnaden selv.