Velkommen til oss!

Kiropraktor

 • Førstegangskonsultasjon: 790,-
  (Student: 690,- ved gyldig studentbevis)
 • Oppfølgende behandling: 500,-
  (Student: 410,- ved gyldig studentbevis)
 • Utvidet behandling: 700 ,-
  (Student: 630,- ved gyldig studentbevis)
  Aktuelt ved nytt problem eller mer omfattende utredninger o.l. som krever en lengre konsultasjonstid enn vanlig oppfølging. Evt. hvis at pasienten ønsker mer tid til behandling av sin problemstilling.
 • Dry-needling behandling (nålebehandling): +60,-  (i tillegg til oppgitt behandlingspris)
 • Treningsprogram: 200,-

En kiropraktor kan henvise til billeddiagnostikk som røntgen, MR, CT ol., sykemelde, henvise videre til legespesialist og henvise til fysioterapi ved behov.

 • Akutt behandling i helg/helligdag: 1000,- (kun etter avtale, ta kontakt via kontaktskjema)

Fysioterapeut

 • Førstegangskonsultasjon: 730,-
  (Student: 630,- ved gyldig studentbevis)
 • Oppfølgende behandling: 495,-
  (Student: 410,- ved gyldig studentbevis)
 • Utvidet behandling: 700,-
  (Student: 620,- ved gyldig studentbevis)
 • Kinesiotape: 50,-
 • Sportstape: 50,-
 • Treningsstrikk (per meter): 80,-
 • Treningsprogram: 200,-
 • Oppdatering treningsprogram: 50,-

Du trenger ingen henvinsning fra fastlege for å få behandling hos fysioterapeut.
Vår fysioterapeut jobber uten driftstilskudd og kostnaden vil derfor ikke bli regnet med i frikortgrunnlaget.

OBS! Husk å sjekk om du er dekket av en personlig- eller arbeidsforsikring, som dekker fysikalsk behandling.

Klinisk Ernæringsfysiolog

Tittelen klinisk ernæringsfysiolog er den eneste blant ernæringsfysiologer/kosholdsveiledere i Norge som er beskyttet av lovverket. Dvs. at terapeuten er autorisert helsepersonell og det er krav til godkjent mastergradsutdanning. Hos oss skal du kunne være trygg på kvaliteten av kompetansen som er grunnlaget for hjelpen du får.

 • Førstegangskonsultasjon: 1050,-
  (Student: 850,- ved gyldig studentbevis)
 • Oppfølgingskonsultasjon (45 min): 850,-
  (Student: 650,- ved gyldig studentbevis)
 • Oppfølgingskonsultasjon (30 min): 630,-
  (Student: 510,- ved gyldig studentbevis)
 • Oppsummeringsskriv fra veiledningstime: 150,-*
 • Næringsberegning av kosthold: 450,-*
 • Kostplan: 450,-*

*Dette kommer da i tillegg til prisen for en oppfølgingskonsultasjon. For at du som søker veiledning skal få best mulig utbytte av din kostrapport og -plan og hva de innebærer for deg, gir vi ikke ut disse uten en oppfølgingskonsultasjon. Erfaring viser at denne fremgangsmåten gir best resultater. Innsikt og forståelse er essensielt for å oppnå ønskede mål. Mangel på dette er en av hovedårsakene til at mange sliter med å nå sine mål. Vi ønsker å hjelpe og veilede deg etter beste evne.

       Fysikalsk Massasje

 • 60 min: 825,-
  (Student: 725,- ved gyldig studentbevis)

Andre tjenester

 • Epikrise: 250,-
  Epikrise er ofte å anbefale fremfor journalutskrift dersom du ønsker et oversiktlig sammendrag for å ta med til lege eller annen behandler.
 • Utskrift av journal: 85,-
 • Faktura gebyr: 50,-
 • Såletilpassing: 675,-*
 • Såler: 950,-
 • Kiler: 60,-
 • Trykkbølgebehandlings tillegg: 220,-**

*Pris for såler kommer i tillegg.
**Dette kommer i tillegg til vanlig timepris hos kiropraktor.

ENDRE TIME / AVBESTILLE:

Kiropraktor / Fysioterapeut / Massasje: Timeavtaler som endres/avbestilles senere enn 24 timer før avtalt tid, belastes kunden i sin helhet.

Klinisk ernæringsfysiolog: Timeavtaler som endres/avbestilles senere enn 48 timer før avtalt tid, belastes kunden i sin helhet.

Forsikring: Dersom din behandling i utgangspunktet dekkes av forsikring ber vi deg være oppmerksom på hvilken avtale du har med forsikringsselskapet. De fleste forsikringsavtaler dekker ikke timer som endres/avbestilles for sent eller timer hvor forsikringstaker blir forhindret fra å møte av andre årsaker. Dvs. at du som forsikringstaker må dekke denne kostnaden selv.

Vi er takknemlige for beskjed dersom du blir forhindret fra å møte.

Endring/avbestilling gjøres via «Online timebestilling» knappen nedenfor. Eventuelt ved å sende e-post til [email protected]