Velkommen til oss!

Kiropraktor

Førstegangskonsultasjon: 790,-

(Student: 690,- ved gyldig studentbevis)

Oppfølgende behandling: 495,-

(Student: 410,- ved gyldig studentbevis)

Dobbel time / Utvidet tid: 695 ,-

(Student: 630,- ved gyldig studentbevis)

Aktuelt ved nytt problem eller mer omfattende utredninger o.l. som krever en lengre konsultajonstid enn vanlig oppfølging. Event. at pasienten ønsker mer tid til behandling av sin problemstilling.

Dry-needling beh. (nålebehandling): +60,-  i tillegg til oppgitt behandlingspris.

       Tilpasset treningsprogram: 80,-

En kiropraktor kan henvise til billeddiagnostikk som røntgen, MR, CT ol., sykemelde, henvise videre til legespesialist og henvise til fysioterapi ved behov.

Akutt behandling i helg/helligdag: 1000,- (Kun etter avtale, ta kontakt via kontaktskjema.)

Fysioterapeut

Førstegangskonsultasjon: 720,-
(Student: 620,- ved gyldig studentbevis)

Oppfølgende behandling: 490,-
(Student: 410,- ved gyldig studentbevis)

Tilpasset treningsprogram: 80,-

Teiping: 60,-

Triggerpunktsball: 150,-

Tilpasset treningsstrikk 60,-

Tillegg helg: Førstegangskonsultasjon 150,- , oppfølgende behandling 100,-.

Våre fysioterapeuter jobber privat, dvs. at de ikke har driftstilskudd og kostnaden vil ikke bli regnet med i frikortgrunnlaget.

Du har anledning til å få hjelp hos oss uavhengig om du har henvisning eller ei.

Klinisk Ernæringsfysiolog

Tittelen klinisk ernæringsfysiolog er den eneste blant ernæringsfysiologer/kosholdsveiledere i Norge som er beskyttet av lovverket. Dvs. at terapeuten er autorisert helsepersonell og det er krav til godkjent mastergradsutdanning. Hos oss skal du kunne være trygg på kvaliteten av kompetansen som er grunnlaget for hjelpen du får.

Førstegangskonsultasjon: 1050,-

       (Student: 850,- ved gyldig studentbevis)

Oppfølgingskonsultasjon (45 min): 850,-

       (Student: 650,- ved gyldig studentbevis)

Oppfølgingskonsultasjon (30 min): 630,-

       (Student: 510,- ved gyldig studentbevis)

Oppsummeringsskriv fra veiledningstime: 150,-*

Næringsberegning av kosthold: 450,-*

Kostplan: 450,-*

*Dette kommer da i tillegg til prisen for en oppfølgingskonsultasjon. For at du som søker veiledning skal få best mulig utbytte av din kostrapport og -plan og hva de innebærer for deg, gir vi ikke ut disse uten en oppfølgingskonsultasjon. Erfaring viser at denne fremgangsmåten gir best resultater. Innsikt og forståelse er essensielt for å oppnå ønskede mål. Mangel på dette er en av hovedårsakene til at mange sliter med å nå sine mål. Vi ønsker å hjelpe og veilede deg etter beste evne.

Massasje hos fysioterapeut

30 min          490 ,-

40 min           670,-

50 min          850 ,-

Andre tjenester

Epikrise: 250,-

Epikrise er ofte å anbefale fremfor journalutskrift dersom du ønsker et oversiktlig sammendrag for å ta med til lege eller annen behandler.

Utskrift av journal: 85,-

Faktura gebyr: 50,-

Strikk: 60,-

Såletilpassing: 675,-*

Såler: 950,-

Kiler: 60,-

Trykkbølgebehandlings tillegg: 200,-**

*Pris for såler kommer i tillegg.

**Dette kommer i tillegg til vanlig timepris hos kiropraktor.

ENDRE TIME / AVBESTILLE:

Kiropraktor / Fysioterapeut / Massasje: Timeavtaler som endres/avbestilles senere enn 24 timer før avtalt tid, belastes kunden i sin helhet.

Klinisk ernæringsfysiolog: Timeavtaler som endres/avbestilles senere enn 48 timer før avtalt tid, belastes kunden i sin helhet.

Forsikring: Dersom din behandling i utgangspunktet dekkes av forsikring ber vi deg være oppmerksom på hvilken avtale du har med forsikringsselskapet. De fleste forsikringsavtaler dekker ikke timer som endres/avbestilles for sent eller timer hvor forsikringstaker blir forhindret fra å møte av andre årsaker. Dvs. at du som forsikringstaker må dekke denne kostnaden selv.

Vi er takknemlige for beskjed dersom du blir forhindret fra å møte.

Endring/avbestilling gjøres via «Online timebestilling» knappen nedenfor. Eventuelt ved å sende e-post til [email protected]