Idrettskader

Våre kiropraktorer og fysioterapeut har erfaring med akutte indrettskader og kroniske idrettsrelaterte plager.

  • Akutte skader og plager – overtråkk, skulderskader, fall, traumer, lyskestrekk osv.
  • Tilbakevendende smerter ved utøvelse av idrett eller aktivitet.
  • Restriksjoner i leddutslag og bevegelse.
  • Utarbeiding av problem- og idretts-spesifikke treningsprogram.

64 80 80 44

  • Ved mistanke om brudd.

    Ved traumer og skader der brudd mistenkes, vennligst kontakt legevakt først for å utelukke dette.