Kom i gang med fysioterapi behandling i Ås uten å bli stående på lange ventelister

 • Liten prisforskjell

  Mindre prisforskjell enn de fleste tror i forhold til driftstilskudd, og du slipper ventelistene. I helsesammenheng er dette verdifullt dersom man går med daglige plager som påvirker hverdagen.

 • Kort ventetid

  Kom i gang med behandling innen få dager. Mange velger å starte opp behandling privat for å komme i gang de månedene de står på venteliste.

 • Individuell oppfølging

  Her slipper du unna store gruppetimer i treningssal. Man får hele veien individuell oppfølging og hjelp.

Er du lei av å vente uker og måneder i kø for behandling hos fysioterapeut?

 • Få time innen få dager hos privatpraktiserende fysioterapeut. Du kan bestille time direkte på nettet.

Slipp lange ventelister

 • Mange velger privat fysioterapeut for å slippe lang ventetid på behandling.
 • De fleste fysioterapeuter med driftstilskudd opererer dessverre med ventelister på 1-5 mnd.
 • Lang ventetid kan være en stor påkjenning for personer med helseplager  i form av usikkerhet, dager med smerte og nedsatt funksjon samt økt risiko for å utvikle kroniske plager over tid.
 • Ser man det i større sammenheng med kostnader ved sykefravær, utbetaling av sykepenger ved sykemelding og tapte arbeidsinntekter for den enkelte blir det ofte gunstigere for alle parter å betale noe ekstra for å komme raskere til behandling hos en privatpraktiserende fysioterapeut uten driftstilskudd.