FYSIOTERAPEUT søkes til Ås Helse

28 minutter med tog fra Oslo S.

Vi søker fysioterapeut til Ås Helse AS.

  • Etablert tilbud de siste 6 årene
  • Nært Oslo
  • 100% stilling – privat praksis
  • Aktiv markedsføring fra klinikken
  • Ås Helse tilbyr kun tjenester fra autorisert helsepersonell
  • Fleksibilitet mtp. arbeidstider og dag(er)
  • PasientSky journalsystem
  • Mulighet for videokonsultasjon
  • Tilgang til timelister og journalsystem hjemmefra

Etablert praksis

Stillingen er på 100%. Vår kollega som flytter praksis har hatt en stilling på 50%, og det vil generelt være behov for bedre fysio. dekning på klinikken fremover. Derfor er målet vårt å få inn en terapeut som kan jobbe 100% f.o.m. august 2022, eventeult tidligere.

Lokaler

Vi holder til i nye, lyse og innbydende lokaler, midt i Ås sentrum, rett over gaten for Ås togstasjon.

I klinikken er det totalt 5 behandlingsrom, venteværelse med resepsjon, lunsjrom for terapeutene og 3 felles toaletter. Moderne og balansert ventilasjonsanlegg. Gratis parkering rett utenfor døren, enkel kollektivtransport med buss og tog.

Adr. Brekkeveien 5e, 1430 Ås. (se kart)

Venterom Ås Helse

Resepsjonsområde

Nært Oslo

Pendletid med tog fra Oslo S er 28 min. Reisetiden blir betraktelig redusert så snart Follobanen er på plass. Klinikken er 15 meter fra Ås stasjon. Når du går av toget har du under 1 minutt til jobb. Reisetid vil i praksis være det samme som veldig mange lokasjoner innad i Oslo.

Kort vei fra Ås stasjon til Ås Helse

Leie

Alle terapeutene som jobber hos oss er privatpraktiserende og har hvert sitt enkeltpersonforetak (ENK). Som privatpraktiserende KEF har du kun en leieavtale å forholde deg til og står derfor fritt til å sette opp arbeidstider og disponere tiden din. Dette gir stor fleksibilitet i hverdagen.

Inkludert i leien er fullt møblert behandlingsrom, online booking, markedsføring på digitale medier, redcord, journalsystem, forbruksmateriell og renhold.

Grunnet godt renommé og pågående aktiv markedsføring har stillingen hatt  god tilgang på pasienter de siste årene.

Ønsket treningsutstyr etter avtale. Det er ønskelig at du kan jobbe noen tidlige vakter og sene vakter i uken da det er stor pågang disse tidene.

Klinikken

Ås Helse AS er en privat tverrfaglig helseklinikk som per d.d. tilbyr fysioterapi, kiropraktikk og kostveiledning hos klinisk ernæringsfysiolog. Vi ønsker å fremme et helsetilbud basert på autorisert helsepersonell.

Tilgangen til nye pasienter er generelt veldig god for alle våre terapeuter. Vi har også mange nye pasienter som er studenter da disse veksler inn og ut årlig fra universitet, veterinærhøyskole. Universitet i Ås har mer enn 6000 studenter og 1800 ansatte. En av landets største videregående skoler ligger 150 m. unna. Ås er også den kommunen i landet som, i følge SSB, er forventet å vokse mest frem mot 2040.

Hovedsakelig har vi pasienter fra Follo, men får også forespørsler fra andre steder i Akershus og Østfold.

Kolleger

Du kommer inn i et hyggelig arbeidsmiljø. Vi jobber for å finne terapeuter som kan trives godt sammen og vil bidra positivt til hverandres hverdag både faglig og med en hyggelig samtale i lunsjen eller fem minutter i døren. Alle terapeuter som jobber hos oss er selvstendig næringsdrivende og vi oppfordrer til kontinuerlig utvikling og oppdatering innenfor eget fagområde.

Samarbeid utad

Klinikken tilstreber å opprettholde god dialog med pasientens fastlege og annet helsepersonell slik at helsehjelpen blir effektiv og sømløs for den aktuelle pasienten og vedkommendes interesser blir ivaretatt på best mulig måte. For oss er det viktig at pasientene opplever at det er riktig kompetanse og faglig dyktighet som ligger til grunn for hjelpen de får ved klinikken vår.

Tiltredelse

Oppstart 1. august 2022, mulig med oppstart tidligere/senere etter avtale.

Meld din interesse!

Dersom dette høres interessant ut så ta gjerne kontakt. Vennligst send oss en e-post med vedlagt søknad og CV, merk e-post med «Søknad fysio». Søknadsfrist 11. april 2022.

Kontaktperson:

Daglig Leder Ingrid Julia

Daglig leder, Ingrid Julia Cowie Jørgensen

[email protected]

64 80 80 44

www.aashelse.no