Informasjon for pasienter ved Ås Helse

Din første konsultasjon vil ta fra 45 minutter til en time avhengig av dine plager. Vi setter av god tid i begynnelsen slik at vi får utredet dine plager grundig, og det er tid til å formidle og forklare viktig informasjon. Det er viktig at vi er sikre på at plagene ikke trenger videre utredning via røntgen/MR eller via legespesialist før vi begynner behandlingen.

Dersom undersøkelsen tilsier dette vil du motta smertelindrende behandling og behandling for å tilbakeføre funksjon i ledd og muskulatur. Denne kan komme i form av mobilisering, manipulasjon for å mobilisere ledd, bløtdelsbehandling eller øvrige behandlingsmodaliteter.

Mange som har hatt tilbakevendende plager eller kroniske plager over tid har behov for opptrening. Du vil få skreddersydd et opplegg ut fra din problematikk og dine egne målsetninger. Dersom behovet er omfattende eller øvelsene er kompliserte vil du få hjelp av fysioterapeut i begynnelsen.