Klinisk ernæringsfysiolog i Ås og Follo

Ella Marie Heyerdahl

Autorisert Klinisk Ernæringsfysiolog

Ella Marie Heyerdahl er utdannet klinisk ernæringsfysiolog ved Universitetet i Oslo fra 2009. Som klinisk ernæringsfysiolog er hun autorisert helsepersonell og kan gi råd om ernæring og kosthold til både friske og syke.

Ved siden av jobben ved Ås Helse er Ella høyskolelektor ved Bjørknes Høyskole. Hun underviser i ernæringsfag og har blant annet ansvar for et emne i kommunikasjon for kostveiledere med bachelorgrad i ernæring. Hun er også involvert som veileder i høyskolens studentklinikk.

Av klinisk erfaring har Ella jobbet ved St Olav Hospital i Trondheim. Hun har også ledet grupper for overvektige pasienter ved Ullevål sykehus.

Ella er opptatt av at pasientene skal oppleve matglede og ikke ha flere restriksjoner i kostholdet enn nødvendig. Hun kan veilede deg som av ulike årsaker ønsker eller må legge om kostholdet på grunn av sykdom eller plager eller deg som av andre grunner ønsker å optimalisere kostholdet med tanke på trening, vektnedgang eller i forebygging og behandling av livsstilssykdommer som diabetes og hjerte-kar sykdom.

Eksempler på diagnoser der ernæringsbehandling kan være av stor betydning er ved ulike mage- og tarmsykdommer, irritabel tarm, matallergier og intoleranser, underernæring, spisevansker hos barn, voksne og eldre, samt ved spiseforstyrrelser.

Vi registrerer at det allerede er mange fra Follo som har henvendt seg til Ås Helse for hjelp med sitt kosthold. De ønsker å avverge at en eventuell problemtilstand utvikler seg eller at livstilssykdommer unngås. Da nåløyet er trangt for å få hjelp av en klinisk ernæringsfysiolog i det offentlige kan vi imidlertid hjelpe deg uten alt for lang ventetid. Bor du i Ski, Drøbak, Vestby, Askim, Spydeberg, Moss eller omegn så er vi ikke langt unna. Gratis parkering utenfor hovedinngangen og lokasjon midt i Ås sentrum med Ås stasjon rett over veien, gjør det enkelt å komme seg til og fra.

Ella startet ved Ås Helse i august 2016.

Ønsker du å bestille en time, ta kontakt via epost, eller ring inn på 64 80 80 44.

Bor du i Ås eller jobber i nærheten? Vi kan gi deg time innen kort tid.

Gratis informasjonsbrosjyre

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan en klinisk ernæringsfysiolog kan hjelpe deg, kan du laste ned en informasjonsbrosjyre her.

Hva skjer hos en klinisk ernæringsfysiolog?

Klinisk ernæringsfysiolog kartlegger kostholdet ditt, din ernæringsstatus og helsetilstand. Du får faglig begrunnede kostråd som kan bedre din helse eller forebygge sykdom. Kostrådene vil være tilpasset deg og din hverdag.

For å hjelpe deg å få mest mulig ut av din første konsultasjonen hos vår kliniske ernæringsfysiolog ønsker vi at du skal føre en kostdagbok i 4 dager før første konsultasjon, men dette er ikke et krav. Om du ikke fyller ut kostdagboken på forhånd vil vår kliniske ernæringsfysiolog i stedet foreta et kostintervju ved første konsultasjon.

Å føre en kostdagbok betyr at du skal skrive ned alt du spiser og drikker i løpet av 4 dager og ta med dette til første konsultasjon. Du kan laste ned kostdagboken her (link) eller lage deg en oversikt på egenhånd. Det viktigste er at du får med informasjonen du skal. I kostdagboken finner du en veiledning om hvordan dette skal gjøres.

Ved første konsultasjon vil vår kliniske ernæringsfysiolog kartlegge kostholdet ditt i detalj. Din helsetilstand og ernæringsstatus vil òg kartlegges. Dersom du har testresultater av for eks. blodprøver eller andre tester fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten, vil det være nyttig å medbringe disse slik at vi kan veilede deg best mulig med tanke på din helsetilstand. Informasjon om eventuell medisinbruk, både fast og periodisk, er også ønskelig.

Den kliniske ernæringsfysiologen vil gi deg en faglig vurdering av ditt kosthold opp mot din problemstilling og komme med forslag til tiltak, kostråd eller ernæringsbehandling i samråd med deg. Ved behov og ønske fra deg oppretter vi gjerne et samarbeid med din fastlege slik at vedkommende kan bli informert om, og eventuelt involvert ,i behandlingen din.

Om ønskelig kan vår kliniske ernæringsfysiolog utarbeide en kostplan eller en skriftlig rapport over ditt inntak av energi (kcal) og næringsstoffer (fett, karbohydrater, protein og vitaminer og mineraler) opp mot dine behov.

Du kan bestille time online eller per telefon: 64 80 80 44.

Du kan og ta kontakt med klinisk ernæringsfysiolog per mail: [email protected]