Bedriftsavtale for Kiropraktor, Fysioterapi, Massasje og Klinisk Ernæringsfysiolog i Ås.

Hvordan redusere sykefravær samt øke arbeidskapasiteten i din bedrift?

Ås Helse har avtale med flere bedrifter, hvor de ansatte får prioritert innpass for hurtig vurdering og behandling av plager relatert til muskel-nerve-skjelett systemet. Dette viser seg å være effektivt for å senke sykefraværet i bedriften.

  • En bedriftsavtale med Ås Helse koster ikke bedriften noe i seg selv. De fleste bedrifter velger å betale et gitt antall konsultasjoner for den ansatte per år.

Nye tall fra SINTEF viser at en arbeidstaker med én ukes sykefravær koster en bedrift i snitt 13000 kroner. Det er med andre ord mye å spare på å få ansatte raskt tilbake i jobb og vektlegge forebyggende tiltak på arbeidsplassen.

Oppdaterte fakta om sykefravær:

  •  Muskel- og skjelettlidelser er hyppigste medisinske årsak til sykefravær og uføreytelser. (Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 2010a)
  •  I 2009 var muskel- og skjelettlidelser hoveddiagnosen bak 41 % av sykefraværsdagene dekket av folketrygden. (Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 2010b)
  •  Gjennomsnittlig ekstrakostnad ved et sykefravær er høyere enn de fleste tror og ligger på 2600 kr per dag. En ukes sykefravær (5 arbeidsdager) vil gjennomsnittlig beløpe seg på 13000 kr i ekstra kostnader for bedriften (produksjonstap, vikarer, overtid, osv.) (SINTEF Rapport, 2011)
  •  Rask tilgang til undersøkelse og behandling for personer med akutte og subakutte ryggsmerter reduserer sykefraværet med et gjennomsnitt på 35 prosent.  (Spine Magazine, 2005)
Sykefravær bedrift

Hva kan vi gjøre for din bedrift?

Gjennomsnittilg varighet for sykemelding ved de vanligste muskel og skjelett-diagnosene er 51 dager (Kilde: NAV, 2010). Som eksperter på muskler, ledd og nervesystem kan vi ved Ås Helse hjelpe dine ansatte med slike plager og dermed senke sykefraværet.

Din bedrift vil ha prioritert tilgang til helserådgivning og tidlig intervensjon for å unngå sykemelding av ansatte (Time for vurdering, undersøkelse og behandling tilstrebes innen 24 timer.) Dersom sykemelding skulle være nødvendig for å unngå langvarige og kroniske forløp kan vi samarbeide med bedriften. Vi vil alltid forsøke å samarbeide om tilrettelegging på arbeidsplassen for aktiv rehabilitering og tilbakeføring til arbeidet så raskt som mulig.

En behandlingsavtale hos Ås Helse kan være positivt både for bedriften og for den ansatte. Gjennom en slik avtale kan bedriften hjelpe sine ansatte med å ta vare på helsen gjennom en aktiv tilnærming. Vi tilbyr forebyggende trening, aktiv rehabilitering, individuell behandling, samt foredrag om bl.a. helse, trening og kosthold for å øke fokus på hva hver enkelt ansatt kan gjøre for å ta vare på sin egen helse.

Flere og flere bedrifter har også helseforsikringer som dekker et visst antall behandlinger hos kiropraktor og fysioterapeut. Vår erfaring fra bedriftsmarkedet og med forsikringsselskaper gjør at vi raskt kommer i gang med tiltak for å få den ansatte tilbake i arbeid.

Muskel og skjelettlidelser er vanligste årsak til sykefravær. (Kilde: rapport fra NAV, 2010.)

Ta kontakt med oss i dag for uforpliktende informasjon om hvordan vi kan finne en best mulig løsning for din bedrift!